18

Varol Topaç
nimetön
mänty ja muita lajeja

Olen tottunut käyttämään veistoksissani erilaisia materiaaleja kuten metallia, puuta, kiveä, betonia tai yhdistettyä tekniikkaa. Tämä riippuu paikan ympäristöstä, mitkä materiaalit ovat saatavilla ja mitä luonnokseni vaatii.
Työskentelen mieluiten kahden eri materiaalin kanssa sovittaen ja yhdistäen ne toisiinsa. Näin ilmaisen tunteitani niiden keskinäisestä suhteesta, kun ne elävät, leikkivät ja jakavat yhdessä, koskevat toisiaan.
Tämän symposiumin aikana minulla oli käytettävissäni suuri, majesteettinen puunrunko. Suurien puiden kanssa työskenteleminen tekee mahdolliseksi tuoda esiin elämännäkemykseni ja se saa minut onnelliseksi.
Saksalaa ympäröivä luonto on vaikuttanut työhöni ja valitsemiini muotoihin. Erilaiset puulajit liittyvät yhteen halkaistun muodon kanssa, joskus ne koskettavat toisiaan joskus taas eivät.

FOAM HOME   

 

 

 
 
copyright © 2004 FOAM
Seppäläntie 860     51200 Kangasniemi Finland
tel +358 (0)15 684 784     fax +358 (0)15 684 786
e-mail
this site was developed by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend


Also visit 
OPAM - Open Air Museum Drechtbanks Sculpture Park - a previous initiative of Lucien den Arend