8

Roland de Jong-Orlando
Re-Nature
haapa

‘Universumi, luonnontieteen kirja, on kirjoitettu matematiikan kielellä, ja teksti muodostuu kolmioista, ympyröistä ja muista muodoista, ilman niiden apua olisi mahdotonta ymmärtää sanaakaan.’
Viittaan usein tähän Galileon lainaukseen ilmaistessani omia käsityksiäni geometrisistä muodoista. Mielestäni ankaraa rajaa näiden muotojen ja luonnossa olevien muotojen välillä ei ole olemassa.Toinen on suorassa yhteydessä toiseen.
Veistos, jonka valmistin tämän symposiumin aikana, on esimerkki tästä ajattelutavasta. Sen nimi, ’Re-Nature’, ilmaisee osallisuuttani luonnon ’uudelleenluomiseen’, palautan sille sen geometriset muodot. Tuon näkyviin rakenteen, joka on jo olemassa: toisaalta järjestyksen ja toisaalta oikulliset muodot.
Veistos on tehty kahdesta puunrungosta, molemmat ovat neljä metriä pitkiä ja noin 45 centtimetriä halkaisijaltaan. Jaoin yhden rungoista systemaattisesti kahteentoista, samanlaiseen osaan, jotka kaikki on sahattu 30 asteen kulmaan. Osat järjestettiin sitten uudella tavalla ja kiinnitettiin toiseen runkoon, jolloin ne muodostavat kokonaisuuden, joka on enemmän kuin sen osien summa. Tämä konstruktivinen ajattelu- ja työskentelytapa on luonteenomaista kaikille veistoksilleni.
Tapa, jolla osat on liitetty yhteen, korostaa tätä, langanpäät ja pultit tahallisesti jätettynä näkyviin kuin konstruktivistisen prosessin todistajina.
Kaikissa veistoksissani on mielestäni tärkeää, että lopputuloksessa systemaattisesta, järjestelmällisestä rakenteesta huolimatta, on jotain leikkisää. ’Re-Naturessa’ olen mielestäni onnistunut tässä, osaksi siksi, koska näyttää siltä kuin veistos olisi asetettu ikäänkuin huolettomasti maisemaan.
Siitä tuli iloinen veistos, joka tuo hymyn huulille.

FOAM HOME   

 

 

 
 
copyright © 2004 FOAM
Seppäläntie 860     51200 Kangasniemi Finland
tel +358 (0)15 684 784     fax +358 (0)15 684 786
e-mail
this site was developed by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend


Also visit 
OPAM - Open Air Museum Drechtbanks Sculpture Park - a previous initiative of Lucien den Arend