10

Jaak Hillen
processen in hout
den, berk, populier

Mijn gedachte is dat zonder de creatieve mens alles zou zijn overgelaten aan een eeuwigdurende herhaling van zichzelf. De creatieve mens is in staat deze perpetuem mobile te verbreken. Zo wordt de ‘evolutie als mutuatie’ de ‘evolutie als vooruitgang’
In ‘processen in hout’ onderzoek ik de evolutie die het hout ondergaat in de tijd. Als kunstenaar grijp ik tijdens het proces in en onderzoek de sporen die de tijd tot dan toe heeft nagelaten. Dit zijn sporen van groei, vormgeving (ieder hout groeit anders), afsterven. Het hout is gebonden aan zijn eigen processen zoals we die uit de natuur kennen. Als kunstenaar kan ik de processen verder vermenselijken. Het aspect ‘tijd’ krijgt daardoor een andere dimensie. Het krijgt toekomst.
In het werken met hout laat ik me helpen door het vuur.
De integratie van het vuur in mijn werk, brengt me op heel bepaalde wegen. Vaak ontstaat er een spel met het toeval. Is het toeval iets toevalligs, willekeurigs, of iets dat me toevalt?
Het vuur werd getemd door de mens. De mens, het hout en het vuur, vormen een drie-éénheid. Dank zij het hout en het vuur kon de mens in vroegere tijden overleven, zich opwarmen, eten koken.
Als kunstenaar ontdek je heel andere dingen bij het werken met hout en vuur. Het vuur staat voor vernietiging maar ook voor vernieuwing, voor hitte maar ook voor warmte, voor verteren maar ook voor energie. Hout staat voor groei, voor leven, voor opgeslagen zonne-energie die door het vuur weer bevrijd wordt. De levensprocessen die zich in hout afspelen lopen parallel met die van de mens.
Hout en vuur zijn aan elkaar gewaagd en zijn ook deel van elkaar. Ze versterken elkaar maar kunnen elkaar ook vernietigen. Het water speelt hierin een zeer regulerend factor, evenals de wind. De wind wakkert aan, het water blust. Dit laatste heb ik dan ook gebruikt om het vuur te sturen.
Zo krijg je nog meer elementen: de sturende creatieve mens, het vuur, het hout (bestaande uit brandbare materie en water), de wind.
Dan is er nog vorm. Van waar krijgt het hout zijn vorm, zijn structuur? Hoe weten de cellen van het zaad van een eik naar waar ze moeten groeien. Men zegt dat dit in het DNA zit. Maar dat is geen verklaring. Het is niet omdat de fiets een ketting heeft dat dit de oorzaak is van het feit dat hij zich voortbeweegt. In alle cellen zit trouwens hetzelfde DNA. In die zin onderscheidt de ene cel zich niet van de andere. Hoe weet de ene cel dan dat ze een blad moet worden en de andere een bloem?
Als kunstenaar stoot je op kwaliteiten. Een eik is geen populier. Hij heeft volledig andere kwaliteiten. Die komen er uit tijdens het werk net zoals uit een trompet andere melodieën voortvloeien als uit een viool. Voor een kunstenaar zijn die kwaliteiten reëel. Het is geen fantasie. Kwaliteiten zijn inherent aan een houtsoort. En die zit niet in het DNA. Want daarmee heb ik niets te maken tijdens het creatief werken. Het lijkt alsof een hout doordrenkt is door een kwaliteit, als een soort plasma. Ik heb het gevoel dat je als kunstenaar eerder met dit plasma werkt en minder met het materiaal op zich. Hiermee sluit ik nauw aan bij Rupert Sheldrake.
Dit zijn mijmeringen van een kunstenaar onder invloed van het werken met ‘processen in hout’.
 

FOAM HOME   

 

 

 
 
copyright © 2004 FOAM
Seppäläntie 860     51200 Kangasniemi Finland
tel +358 (0)15 684 784     fax +358 (0)15 684 786
e-mail
this site was developed by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend


Also visit 
OPAM - Open Air Museum Drechtbanks Sculpture Park - a previous initiative of Lucien den Arend