8

Roland de Jong – Orlando
Re-Nature

populier

‘Het Universum, het boek van de Natuur, is in wiskundige taal geschreven,
en het schrift bestaat uit driehoeken, cirkels en andere figuren,
zonder hulp waarvan het onmogelijk is ook maar één woord te begrijpen’
Dit citaat van Galileo Galilei gebruik ik vaak om mijn opvatting over geometrische vormen aan te geven. Voor mij bestaat er geen strikte scheiding tussen deze vormen en vormen uit de natuur. Het één staat in directe relatie tot het ander.
Het beeld dat ik tijdens dit symposium heb gemaakt, is een voorbeeld van deze gedachte.
De titel ‘Re-Nature’ geeft aan dat ik bezig ben de natuur te ‘herscheppen’, dat ik haar de geometrische vormen teruggeef. Ik maak de al aanwezige structuur zichtbaar: enerzijds de orde, anderzijds de grillige vormen.
Het beeld bestaat uit twee boomstammen van vier meter lengte en ongeveer 45 centimeter doorsnede. De ene stam heb ik op een systematische manier onderverdeeld in twaalf gelijkvormige stukken, alle gezaagd onder een hoek van dertig graden. Die stukken zijn daarna op een nieuwe manier gerangschikt en bevestigd aan de andere boomstam, om zo een geheel te vormen, dat meer is dan de som der delen. Deze constructieve denk- en werkwijze is essentiëel in al mijn beelden.
De manier waarop de stukken onderling verbonden zijn, accentueert dat, de bouten en draadeinden zijn bewust zichtbaar gelaten als getuigen van het constructieve proces.
Bij al mijn beelden vind ik het belangrijk dat het eindresultaat ondanks de systematische, geordende opbouw tóch iets speels heeft. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben, mede door de wijze waarop het beeld ‘Re-Nature’ op een bijna achteloze wijze in het landschap geplaatst lijkt te zijn.
Het is een vrolijk beeld geworden, dat een glimlach oproept.

FOAM HOME   

 

 

 
 
copyright © 2004 FOAM
Seppäläntie 860     51200 Kangasniemi Finland
tel +358 (0)15 684 784     fax +358 (0)15 684 786
e-mail
this site was developed by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend


Also visit 
OPAM - Open Air Museum Drechtbanks Sculpture Park - a previous initiative of Lucien den Arend