7

introductie

In 2005 organiseerden FOAM/ArtRadius and Saksala ArtRadius een beelhouwers-symposium gebaseerd op het thema 'reductive abstraction'. In de laatste twee decennia schijnt de beeldende kunst zichzelf meer inhoud te hebben willen geven door accumulatie. Kombinaties van overbodige materialen en stijlen leidde tot overbodige kunst. Maar deze ontwikkeling is maar één aspect van de beeldende kunst als geheel. Hetgeen gepresenteerd wordt als eigentijdse beeldende kunst, of zelfs als avant-garde, is slechts tijdelijk in de schijnwerpers van musea en het galeriewezen. De marketing van beeldende kunst door te veel mode zoekende kunsthistorici en kunst promoters wordt nagenoeg onophoudelijk gericht op nieuwe trends. Op zich zou dit niet schadelijk hoeven te zijn, wanneer zij zich maar zouden realiseren dat verschillende kunstvormen naast elkaar moeten bestaan om elkaar te voeden en stimuleren. Het schijnt te veel gevraagd om de kunstenaars zich met hun eigen ontwikkeling to laten bezig houden.
ArtRadius, een internationaal initiatief, door kunstenaars opgezet en ondersteund, zal het stuur weer in handen van de kunstenaar zelf geven - daardoor zullen schijnbaar verdwenen kunststromingen gerehabiliteerd worden en teruggeplaatst worden in de schijnwerpers. De ontwikkeling van de beeldende kunst is parallel niet serieel.
Hierom pogen wij nu de aandacht te vestigen op een ontwikkeling, die niet alleen tijdens de Russische Revolutie of the Stijl begon, maar al langer aan de gang was; al in the renaissance zochten kunstenaars een pragmatische zowel als wetenschappelijke, aanpak om te ontkomen aan een emotionee
l kansspel. De constructivisten waren niet alleen de mannen en vrouwen rondom het eerste decennium van de twintigste eeuw.
MINUS SPACE, een online initiatief dat de best reductieve, concept-georienteerde beeldende kunst presenteert, formuleert het kort maar krachtig: "Reductive, concept-based work is generally characterized by its use of plainspoken materials, monochromatic or limited color, geometry and pattern, repetition and seriality, precise craftsmanship, and intellectual rigor."

Lucien den Arend, curator

FOAM HOME   

 

 

 
 
copyright © 2004 FOAM
Seppäläntie 860     51200 Kangasniemi Finland
tel +358 (0)15 684 784     fax +358 (0)15 684 786
e-mail
this site was developed by DutchDeltaDesign
in cooperation with Lucien den Arend


Also visit 
OPAM - Open Air Museum Drechtbanks Sculpture Park - a previous initiative of Lucien den Arend